192 kroner for innovativ leg og læring til børn

192 kroner for hver af de 42.017 borgere i Egedal Kommune. Det har det indtil videre kostet at investere i 3594 tablets til børn i alle aldre fra dagpleje til skole.

Målet er, at udvikle en ny innovativ læringsform, der skaber sammenhæng mellem dagtilbud og skole med udgangspunkt i de digitale læringsmidler.

Helt små børn kan bruge tablets til både leg og læring. Barnet kan tage udgangspunkt i sin egen verden, når det arbejder med tablets og det skaber et større engagement. De stille børn kommer også langt mere på banen, fordi det bliver lettere og mere umiddelbart at udtrykke sig.

Barnet skaber læringsmidler

Med tabletteknologien får man for eksempel kamera, lydoptager, redigeringsprogram, og afspiller i ét værktøj, som et barn kan håndtere og bære rundt på. Det betyder, at barnet kan være med til at skabe de billeder og den lyd, som barnet skal lære om, for eksempel at tage et billede af en fugl, og optage lyden af den.

Når barnet kommer i skole, gentages øvelsen, nu bare med bogstaver. Barnet finder billeder på nettet af en abe, optager sig selv sige lyden a, og skaber derved sit eget alfabet i lyd og billeder.

Nyt innovativt læringsmiljø

Når barnet kommer mere i centrum, ændrer lærerrollen sig også. Hvor læreren og pædagogen før var den primære autoritet for viden, skabes viden nu i langt højere grad i et samspil med børnene.

Når børn bliver inddraget som medspillere og medskabere tager de i langt højere grad ansvar for deres egen læring. Med en tablet kan børn lynhurtigt dele deres viden med kammeraterne. Der opstår et stærkere fællesskab, der bygger på samarbejde og eksperimenter og som giver børn og lærere et helt andet læringsmiljø, hvor der er kort fra ide til virkelighed.

Stille børn og elever kommer mere på banen, samarbejde og eksperimenterende fællesskaber vinder frem og børn og elever tager mere ansvar for deres egen læring.

Undervisningsminister Christine Antorini har flere gange besøgt Egedals skoler for at følge projektet.