3.316 kroner koster plejen af de ældre

’Her er bedsteforældrene billigst’.

Sådan lød overskriften i Berlingske, der - ligesom mange andre medier – i august kunne berette om, at Egedal Kommune havde landets absolut laveste udgifter til sine 7.400 ældre over 65 år – nemlig 26.200 kroner pr. borger. Til sammenligning er landsgennemsnittet 43.227 kroner.

Lave udgifter måtte være det samme som lavt serviceniveau, konkluderede flere journalister, der ville have svar på, hvorfor vi sparer så meget på de ældre.
Svaret er: Det gør vi heller ikke. Serviceniveauet er ganske godt.

I 2013 brugte vi i alt 139,4 millioner kroner på ældrepleje, hvilket faktisk er 3 millioner mere end 2012. Det svarer til, at du og de øvrige 42.017 indbyggere betaler 3.316 kroner for ældreomsorgen i form af pleje, genoptræning, m.m.

Unge ældre koster mindre

Forklaringen er primært, at kun 5 procent af de ældre i Egedal er over 85 år, hvilket typisk er den aldersgruppe, der har størst behov for hjælp bl.a. i form af pladser på plejecentre med døgnberedskab. 
Til sammenligning er andelen af ældre over 85 år i Frederikssund allerede nu over 11 procent, mens tallet i København er næsten op på 14 procent.
Egedal Kommune har altså mange ’yngre ældre’, der i øvrigt er gode til at holde sig sunde og friske, hvilket igen betyder færre udgifter til hjemmehjælp.

En brugertilfredshedsundersøgelse fra 2012 viser, at de ældre i Egedal generelt er tilfredse med hjemmeplejen. 72 % er tilfredse eller meget tilfredse. Danmarks Statistiks oversigt over, hvor mange timers hjælp de ældre i gennemsnit får viser da også, at Egedal med omkring 60 timers hjælp ligger tæt på gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Senest har politikerne besluttet, at bruge de 5,9 millioner kroner kommunen fik af ’Ældre milliarden’ på mere rengøring, mere pleje på plejecentrene og bedre genoptræning til de ældre.

Egedal Kommune vil sandsynligvis ikke kunne fastholde de lave udgifter til ældre de kommende år.
Om 10 år vil antallet af ældre over 85 år ifølge befolkningsprognosen være steget fra 370 til over 1.000 borgere. En udfordring Egedal Kommune allerede nu arbejder på at kunne håndtere med planer om flere plejeboliger og bedre hjælp til selvhjælp.