333 kroner for solceller

I løbet af 2013 har Egedal Kommune etableret 6.500 kvadratmeter solceller op på en række skoler, sfo'er og idrætshaller til en pris på næsten 14 millioner kr.

Det svarer til, at hver af Egedal Kommunes 42.017 borgere har bidraget med 333 kroner. Og det er en investering, der betaler sig.

De 6.500 solceller vil nemlig producere næsten 1 million kWh årligt. Med den el-pris Egedal Kommune betaler vil det svare til en indtægt på 1,65 millioner kroner det første år og anlæggets levetid forventes at være mere end 25 år. Det betyder, at anlægget betaler sig selv hjem over 13 år.

Med de nuværende solceller vil Egedal Kommune dække 15 procent af elforbruget i egne bygninger med vedvarende energi fra solen. Og det er en del, når man tænker på, at Egedal Kommune har et bygningsareal, der svarer til 16.000 parcehuse eller 220.000 m2.

Byrådet har besluttet, at der skal etableres i alt 10.000 kvadratmeter solceller i Egedal Kommune. Dermed bliver 20 procent af kommunens samlede elforbrug dækket med solenergi.