38 kroner billigere og bedre service

Den 1. april bliver Egedal Kommune smukkere og det koster 38 kroner mindre.

Man kan slå græs på mange måder i et grønt parkområde. Med en græsslåmaskine otte gange om året efter et fastlagt skema - eller når græsset trænger til at blive slået.
Man kan også bare lade det gro på nogle arealer - og slå det hyppigere på andre. Eller man kan prioritere andre opgaver, der giver mere værdi for borgerne.

Den første april 2014 begynder Egedal Kommune at vedligeholde de offentlige arealer på en helt ny måde, der giver bedre løsninger for færre penge.

Projektet hedder 'Ny drift - et smukkere Egedal' og lægger op til mere helhedsorienterede og effektive løsninger, hvor borgerne får mere indflydelse på, hvordan Egedal Kommune vedligeholder de grønne arealer og holde veje, fortove og stier pæne.

Nyt privat-offentligt samarbejde

I stedet for at overlade opgaverne til et privat firma har Egedal Kommune og private leverandører udvekslet viden og ideer og udviklet løsninger sammen med borgerne.

Efter den første april er en opgave med at slå græs i et parkanlæg ikke løst godt nok, bare fordi budgettet er overholdt. Borgerne skal også være tilfredse med kvaliteten indenfor den ramme som pris og bæredygtighed selvfølgelig opstiller.

1,6 millioner billigere

Ved at arbejde smartere og skabe bedre løsninger forventer Egedal Kommune at effektivisere for 1,6 millioner kroner, der igen kan investeres i at gøre Egedal Kommune smukkere. Det svarer til 38 kroner om året for hver af Egedal Kommunes 42.017 borgere. På den måde skaber effektiviseringer bedre og billigere velfærdsløsninger.