49,9 millioner kroner i overskud vidner om en sund økonomi

Regnskabet for 2013 viser et meget positivt resultat – nemlig et overskud på 49,9 millioner kroner, når alle indtægter, driftsudgifter og anlægsinvesteringer er regnet med. Det er 86,5 millioner kroner bedre end da vi lagde budgettet i efteråret 2012.

Overskuddet er ikke bare et godt tal, men et vidnesbyrd om, at flere års stærk politisk fokus på en økonomisk genopretning i den grad har båret frugt.

Længere nede i regnskabsvurderingen vil du kunne se flere positive tal, der viser, at vi økonomisk set holder den rette kurs.
Driftsresultatet viser eksempelvis et overskud på 217 millioner kroner, og kassebeholdningen var oppe på 284 millioner kroner ved årets udgang, hvilket giver os en effektiv finansiel ’støddæmper’ til eventuelle uforudsete udgifter.
Også den såkaldte strukturelle balance på 216 millioner i plus fortæller, at vi har fin balance mellem skatteindtægter og skattefinansierede driftsudgifter.

Konklusionen er, at Egedal Kommune i dag har en sund og robust økonomi.
Det giver råderum til at sikre god borgerservice og investeringer i udvikling af kommunen.

Og udviklingsmulighederne er mange. På anlægssiden er vi begyndt i hjertet af kommunen, hvor byudviklingsområdet Egedal By er ved at tage form med dagligvarebutik, rådhus, sundhedscenter og plejeboliger.