Afskrivninger

Daginstitution

Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige.

Beboerindskudslån

Ifølge Lov om individuel boligstøtte skal Egedal kommune afholde 33 1/3 % af bevilgede indskudslån i forbindelse med dødsfald. De resterende 66 2/3 % hjemtages som statsrefusion.

Det kommunale tab på 33 1/3 % vil også fremover skulle tages som afskrivning ifølge gældende lovgivning.

Ejendomsskat og forbrugsafgifter

Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige

Husleje

Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige.

Diverse administrative afskrivninger

Det drejer sig primært om afskrivninger som er foretaget i forbindelse med overgang til nyt økonomisystem og til nyt personalesystem.

Musikskole

Afskrivningen drejer sig om krav som er forældede.

Ydelsesstøtte

Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige.

Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 19. marts 2014 afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -2.030,752,85 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse administrative afskrivninger

Det drejer sig primært om afskrivninger som er foretaget i forbindelse med overgang til nyt økonomisystem og til nyt personalesystem.

 

Musikskole

Afskrivningen drejer sig om krav som er forældede.

 

Ydelsesstøtte

Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige.

 

Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 19. marts 2014 afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -2.030,752,85 kr