Anlægsoversigt

Den samlede værdi af kommunens anlægs-aktiver udgør pr. 31. december 2013 i alt 1.788,1 mio. kr.

Den bogførte værdi primo 2013 på 1,776,9 mio. kr., jf. ovenfor, er 4,3 mio. lavere end ultimo-saldoen i regnskab 2012. Det skyldes at børneinstitutionerne Stenløse Menighed samt Karmsten ikke kom med i konverteringen af anlægsarkivet fra KMD til Prisme. Dette er efterfølgende korrigeret for så vidt angår Menighedsbørnehaven. Karmsten skal ikke indgå i aktivmassen i 2013 da denne institution er blevet privat.