Beretninger

Egedal Kommune er organiseret i forskellige fagcentre. Herunder kan hvert centers beretning for 2013 regnskabet læses. I center beretningerne kan detaljeret læses om hvorledes økonomiopfølgningen har været for året i hvert enkelt fagcenter.

Center for Borgerservice Jobcenteret
Center for Social Service Center for Administrativ Service
Center for Sundhed og Omsorg Sælg og lej tilbage – SOLT
Center for Skole og Dagtilbud Nyt rådhus og sundhedscenter
Center for Plan, Kultur og Erhverv Direktion og Sekretariater
Center for Teknik og Miljø Balanceforskydninger
Center for Ejendomme og Intern Service Renter, tilskud, udligning og skatter