Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser er de forpligtelser, der kan blive gjort gældende overfor kommunen og kan påføre kommunen tab. Det drejer sig blandt andet om indskudskapital og garantier ved finansiering af socialt boligbyggeri. Der er garantier delt med staten i form af regaranti. I oversigten indgår kun den kommunale andel. 

  Långiver Lån/restgæld
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser    
Smørum Kraftvarme Amba Nordea a/s 4720497
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt   4720497
Kommunal garanti i h.t. lov om  boligbyggeri m.v.    
Stenløse-Ølstykke A/B, Boelholm I Nykredit 22013330
Stenløse-Ølstykke A/B, afd. 6 Nykredit 20458809
A/B Møllen, Stenløse Nykredit 1123324
B/S Venbo, afd. 1, Damgårdsparken Nykredit 4126344
B/S Venbo, afd.2, Lillestræde/Strædet Nykredit 2074173
B/S Venbo, Lillivej Nykredit 5575953
B/S Venbo, afd. 1, Damgårdsparken Nykredit 22511197
Stenløse Boligf. afd. 10, Skibsted Nykredit 1517088
Smørum Boligselskab, afd. Smørum gårdhuse, KAB Nykredit 8702679
A/B Gulbjergvej Nykredit 1509245
Stengården I Nykredit 14343237
Stengården II afd. Lokes plads Nykredit 446797
A/B Kirkevangen 1 Realkredit Danmark 105764
A/B kirkevangen II Realkredit Danmark 311776
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104, Kærhavegård Realkredit Danmark 1295451
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab Hindbærvangen Nykredit 3679124
B/S Venbo, afd. 706-06 Veksø Realkredit Danmark 5872312
B/S Venbo, afd. 706-06 Veksø Realkredit Danmark 6389051
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5720-22 Realkredit Danmark 1394151
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5719-8 Realkredit Danmark 1449990
De Vanføres Boligselsk., afd. 1 Realkredit Danmark 2535556
A/B Hampeland  Realkredit Danmark 2347
A/B Langebro Realkredit Danmark 611832
A/B Gl. Toftegård 2 Realkredit Danmark 3819016
Hirsevænget 5-31, Toftehøjvænge IV Realkredit Danmark 2547757
A/B Borgmesterparken Nykredit 834671
 
De Vanføres Boligselskab, Ølstykke    
Afd. 1 Bækkegården Realkredit Danmark 11390123
 
Stenløse-Ølstykke Boligforening    
Afd 3025-4 Marienlyst Park Realkredit Danmark 4885900
Afd. 3026-1 Æblehaven Realkredit Danmark 4803432
Stengården I Realkredit Danmark 1817651
Stengården III afd. 17, + ungd.boliger Realkredit Danmark 743500
Stenløse-Ølstykke A/B Teglværksparken Realkredit Danmark 7425840
A/B Topperøgel 1. etape (12lb)       BRF 1602551
A/B Topperøgel 2. etape (12sq) BRF 965154
A/B Topperøgel 3. etape (12sr)       BRF 1288978
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 11 (13cb) BRF 1003702
Svanholmvænge II – 8E BRF 4590905
Toftehøjvænge IV – Carl Hansens Alle BRF 3189234
Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge" BRF 8854375
Hareleddet 1-87, Stenløse Syd BRF 26053111
Teglværksparken 3 m.fl. BRF 870555
 
B/S Venbo, afd.1, ældrebol. Damgårdsp. KommuneKredit 828906
B/S Venbo, afd. 4 Damgårdsparken KommuneKredit 1943774
B/S Venbo, afd. 8, Veksø KommuneKredit 1853767
 
Smørum Boligselskab afd. Elmehøj LR Realkredit A/S 5396522
Smørum Boligselskab afd. Møllebo LR Realkredit A/S 5626964
Smørum Boligselskab afd. Kløveren LR Realkredit A/S 4269280
Toftehøj vænge 1 LR Realkredit A/S 4176502
B/S Venbo, afd. 5 LR Realkredit A/S 6327235
B/S Venbo, afd. 2 LR Realkredit A/S 4379437
B/S Rosenvænget afd. 0824 LR Realkredit A/S 47392654
 
Boligforeningen AAB, Barnekæret 1, Stenløse Syd Realkredit Danmark 91508651
 
Ølstykke Alm. Boligselskab    
Svanholmvænge (8H) BRF 5239521
Boligselskabet Sjælland    
Afd. Skelbækvej Realkredit Danmark 12988170
Egedal B/S    
Afd. Irishaven Nykredit 19034416
Kommunal garanti i h.t. lov om  boligbyggeri m.v.   425701784
Kommunal regaranti i h.t. lov om boligbyggeri m.v.    
 
Stenløse-Ølstykke Andelsboligf. V/KAB    
Stengården I afd. 7 Nykredit 1994366
Stengården II afd. 14 (incl. Tagrenovering) Realkredit Danmark 167582
Stengården II afd. 15          Realkredit Danmark  
Stengården III afd. 16, + ungd.boliger Realkredit Danmark 51566
 
Ungd.boliger v/Frode Fredegodsvej, BRF 49956
 
Ølstykke Alm. Boligselskab    
Tjørnehøj BRF 3176046
Rytterbakken 2 A Nykredit 2386856
Hirsevænget Nykredit 2425898
Svanholmvænge II 8E BRF 3762699
Møllehusene (12AH) BRF 241
 
 
Vanføres Boligselsk., Ganløse BRF 186
Vanføres Boligselsk., Stenløse Realkredit Danmark 3662481
Vanføres Boligselsk., Stenløse Realkredit Danmark 1801093
Stenløse Boligf. afd. 4.1 BRF 36375
Stenløse Boligf. afd. 6 Nykredit  
Stenløse Boligf. afd. 11 (13cb) BRF  
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5712 Realkredit Danmark 29160
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5719 Realkredit Danmark 3246
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5720-22 Realkredit Danmark 83856
Stenløse Alm. A/B afd. Fortehusene Realkredit Danmark 869457
Stenløse Alm. A/B Teglværksparken Realkredit Danmark 2389148
Stenløse Km. Engholmvej 1 Nykredit 296350
 
A/B Æblevangen Nykredit  
 
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab, afd. Hindbærvangen  Nykredit 2323
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab, Hindbærvangen II Nykredit  
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104, Kærhavegård Realkredit Danmark 5691395
Kommunal regaranti i h.t. lov om boligbyggeri m.v.   28880280
 
Garantiforpligtelser med solidarisk hæftelse    
HMN naturgasselskab I/S   37641159
Vestforbrænding I/S (Kommunekredit) 64962305
Movia   4000000
AV Miljø, Vestforbrænding   3383674
Ledøje forsamlingshus (31.12.2006)   788330
Ølstykke Tennisklub Nykredit  
Garantiforpligtelser med solidarisk hæftelse i alt   110775468
 
Garanti- og eventualforpligtigelser i alt   570078028

Noter:        
Garantiforpligtelse vedr. Ledøje forsamlingshus beror på regnskab 2012, da regnskabet 2013 ikke er afsluttet        
Garantiforpligtelse vedr. Hovedstadens Naturgas beror på oplysninger fra 2012, da regnskabet vedrørende 2013 ikke er afsluttet.        
Opgørelsen af eventual- og garantiforpligtelser omfatter ikke en garanti fra Udbetaling Danmark da den ved regnskabsafslutning ikke er modtaget fra Udbetaling Danmark.