Noter

Herunder ses Egedal Kommunes noter til årsregnskabet for 2013. Noterne til årsregnskabet indeholder dels de lovkrævede noter til årsregnskabet og dels de noter som er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. Noterne indeholder bl.a. de finansielle noter til regnskabet, hvorledes befolkningsudviklingen har været, den omkostningsbaseret balance pr. 31. december 2013 og Kommunens anlægsoversigt.

Noter til regnskab Befolkningsudvikling
Ledelsespåtegning Bevillingsoverholdelse
Driftsudgifter Anlægsoversigt
Omkostningsbaseret balance