Omkostningskalkulationer

Af Kommunens praktiske og personlige hjælp

I forbindelse med frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp fastsætter Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen et priskrav for det kommende regnskabsår. Priskravet - den forventede timepris – beregnes som de forventede omkostninger i forhold til det for-ventede antal leverede timer.

Efter regnskabsårets slutning foretages en efterkalkulation af priserne. Her beregnes den fak- tiske timepris på baggrund af de faktiske omkostninger i forhold til det faktiske antal leverede timer.

Viser efterkalkulationen, at den faktiske timepris er højere end den forventede timepris, skal forskellen tilbagebetales til leverandørerne. Er den faktiske timepris mindre end den forventede timepris, skal der ikke ske tilbagebetaling til leverandørerne.

Omkostninger, leveret tid og timepris

Forventede data for 2012

  Omkostninger i alt Leverede timer Timepris
Praktisk hjælp 2.492.763 9.186 271
Personlig pleje, hverdagstimer (07-15) 24.154.139 60.520 399
Personlig pleje, hverdagstimer (15-23) 8.663.594 17.254 502
Personlig pleje, hverdagstimer (23-07) 939.355 1.824 515
Personlig pleje, lørdage 5.030.247 10.018 502
Personlig pleje, søn- og helligdage 5.841.075 10.018 583

Faktiske data for 2012

  Omkostninger i alt Leverede timer Timepris
Praktisk hjælp 2.416.497 7.857 308
Personlig pleje, hverdagstimer (07-15) 18.776.613 46.033 408
Personlig pleje, hverdagstimer (15-23) 7.059.545 13.859 509
Personlig pleje, hverdagstimer (23-07) 2.098.264 2.568 817
Personlig pleje, lørdage 5.050.692 9.757 518
Personlig pleje, søn- og helligdage 7.021.688 12.099 580