Organisation

Politisk organisation

Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune består af 21 politikere. Politikerne i Kommunalbestyrelsen er repræsenteret fra 7 forskellige partier. Hver politiker indgår i arbejdet med et eller flere udvalg. Den politiske organisation er ændret pr. den 1. januar 2014 til en ny efter kommunalvalget i november 2013.

Administrativ organisation

Den administrative organisation er i Egedal Kommune ledet af én kommunaldirektør. Under Kommunaldirektøren er 3 direktører der hver har deres fagområder.