Regnskabsbilag

Herunder ses Egedal Kommunes regnskabsbilag. Regnskabsbilagene indeholder dels de yderligere lovkrævede specifikationer til årsregnskabet og dels de yderligere specifikationer der er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. 

Regnskabspraksis

Målopfølgning

Investeringsoversigt

Bemærkninger til investeringsoversigt

Nettooverførsler

Specialregnskaber

Kirkeregnskab

Leasingforpligtelser

Renteswap

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Omkostningskalkulationer

Afskrivninger

Afskrivninger

Værdiansættelser

Regnskab for afsluttede anlægsprojekter

Obligatoriske oversigter