Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet.