Specialregnskaber

Specialregnskaber omfatter affaldshåndtering og varmeforsyning og indeholder både drift og anlæg. Områderne er brugerbetalte og derfor skal regnskaberne, set over en årrække, hvile i sig selv.

Affaldshåndteringen er delt op i 6 områder, hvor der aflægges regnskab særskilt for hvert område. De 6 områder er følgende:

  • Administration
  • Dagrenovation
  • Farligt affald
  • Genbrugspladsen
  • Glas, papir og pap
  •  Storskrald og haveaffald

 

Samlet set er mellemværendet mellem Egedal Kommune og Affaldshåndteringen steget fra 23,7 mio. kr. i 2011 til ca. 32,6 mio. kr. i 2012.

For varmeforsyningen er der kun 2 områder, hvor der aflægges særskilt regnskab. De 2 områder er følgende:

  • LkV-anlæg
  • Fjernvarmeprojekt Ølstykke-Stenløse

Samlet set er mellemværendet mellem Egedal Kommune og varmeforsyningen steget fra 5,7 mio. kr. i 2011 til ca. 14,5 mio. kr. i 2012.

Affaldshåndtering

LKV-anlæg

Fjernvarmeprojekt